نحوه پرداخت

پرداخت آنلاین

پرداخت بصورت آنلاین از درگاه بانکی و یا بصورت کارت به کارت با ارسال تصویر فیش واریزی صورت می گیرد و تمامی پرداخت ها قبل از ارسال می باشد.